Kontakt

Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku

(43) 676-83-58, m.koper@lask.pl

(43) 676-83-76, m.janiszewski@lask.pl