Kontakt

Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku

tel. (43) 676-83-37