Kontakt

Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku

(43) 676-83-58, a.mozdzanowska@lask.pl