Przygotowania do wygłoszenia referatu „Historia i dzień dzisiejszy plantacji róż w gminie Łask”

10 czerwca br. odbyło się spotkanie z Państwem Anną i Wojciechem Malinowskimi w sprawie referatu „Historia i dzień dzisiejszy plantacji róż w gminie Łask”, który zostanie wygłoszony w dniu 6 lipca podczas konferencji. W spotkaniu  uczestniczyli również Państwo Janina i Zbigniew Marciniakowie. Gminę Łask reprezentowała z-ca burmistrza Pani Janina Kosman oraz z-ca naczelnika Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Pani Ludmiła Oleksiak.