Wycieczki na pola różane

Jednym z wydarzeń towarzyszących 8. Festiwalowi Róż są wycieczki na pola różane do szkółki róż ROZA SOBIESZEK w Łopatkach.

Obowiązują zapisy - 3 lipca, podczas Festiwalu Róż w namiocie Gminy Łask.

Wyjazdy bezpłatnego autokaru będą o godzinach 14.30, 15.30, 16.30.

Wyjazd i powrót z parkingu przy pl. Dąbrowskiego.