Konkurs fotograficzny "Dziecko i róża"

Burmistrz Łasku ogłasza konkurs fotograficzny o nazwie „Dziecko i róża”. Konkurs ten ma na celu uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody, jej bogactwo i tajemniczość, a także zwrócenie uwagi widzów na szczególny rodzaj przyjemności płynący z kontaktu człowieka z urokami natury.

Celem konkursu jest także skonfrontowanie idei i projektów artystycznych środowisk twórczych, działających w szkołach, domach kultury i artystów niezależnych.

Ogłoszenie konkursu związane jest z II Festiwalem Róż organizowanym w Łasku w dniach 5 -6 lipca 2014 roku.

Założenia regulaminowe:

  • Konkurs będzie rozstrzygnięty w jednej „otwartej” kategorii
  • Prace należy dostarczyć w formacie A4- Każdy uczestnik może dostarczyć do 3 fotografii
  • Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, na której prosimy umieścić dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail, w terminie do 20 czerwca br. do Łaskiego Domu Kultury w Łasku, ul. Narutowicza 11, 98 –100 Łask
  • Oceny nadesłanych fotografii dokona Jury powołane przez organizatora
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.laskidomkultury.pl
  • Przewidziane w konkursie nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz 1 wyróżnienie zostaną wręczone w czasie trwania II Festiwalu Róż w dniu 6 lipca 2014 r.
  • Wszystkie prace zgłoszone na konkurs wezmą udział w wystawie pokonkursowej
  • Prace nagrodzone są własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi
  • Dodatkowych informacji udziela Łaski Dom Kultury w Łasku, tel. 43 675 37 13, 667 606 707