Jan Sztaudynger o różach

Oto jak pisał poeta o krolowej kwiatów.
 
Fraszka jedynie wtedy spełnia swoją rolę,
Kiedy pachnie jak róża i jak róża kole
 
Jak róża, jak łania
Jesteś wspaniała! Jak róża. Jak łania,
Za którą jeleń po kniejach ugania.
Napatrzeć ci się nie mogę do syta,
W mym sercu jesteś jak rzeźba wyryta,
I jak melodia świerszczy, jak muzyka,
Która wraz z serca biciem cicho cyka.