Różane konkursy - wyniki

„Róża z byle czego”

Konkurs miał na celu rozbudzenie kreatywności, skonfrontowanie idei i projektów artystycznych środowisk twórczych, działających w szkołach, domach kultury i artystów niezależnych. Celem konkursu było także uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody, jej bogactwo i tajemniczość, a także zwrócenie uwagi widzów na szczególny rodzaj przyjemności płynący z kontaktu człowieka z urokami natury.

Komisja konkursowa w składzie:

- Katarzyna Białkowska

- Ludmiła Oleksiak

- Elżbieta Wojtacka - Ślęzak

- Grzegorz Rosiak

- Magdalena Kelnerowska

Komisja oceniła doręczone prace pod względem walorów artystycznych i zgodności z założeniami regulaminu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

- I nagroda - Aleksandra Balcerowicz z Sędziejowic

- II nagroda - Emilia Szczepaniak i Maria Barczak z ŚDS w Łasku

- III nagroda - Katarzyna Tarka z ŚDS w Sędziejowicach

- wyróżnienia: Jan Bednarek, Iza Liwińska, Natalia Janeczka, Natalia Słomczyńska, Daria Brozińska, Biblioteka z Sędziejowic

„Najpiękniejszy ogród różany”

Konkurs miał na celu ukazanie piękna róży w postaci przydomowych lub działkowych ogrodów i rabat.

Komisja konkursowa w składzie:

- Ewa Iwaszkiewicz-Beridze

- Anna Kmieć

- Janina Marciniak

Komisja oceniła zgłoszone ogrody na podstawie zdjęć i postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienie:

- I nagroda - Maria Wiśniewska

- II nagroda - Zofia Kłos

- III nagroda - Stanisława Skrobacz

- wyróżnienie: Joanna Taborowska - Wawrzyniak