Powstanie „Stowarzyszenie Miłośników Róży Łaskiej”

W dniu 22 września w Urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się kolejne spotkanie producentów róż. Uczestnicy zebrania wyrazili chęć powołania organizacji pn. „Stowarzyszenie Miłośników Róży Łaskiej”. Omówiono podstawowe założenia przyszłego statutu i zawiązano komitet organizacyjny. Powstanie stowarzyszenia niesie za sobą wiele korzyści. Spośród najważniejszych należy wymienić wspólne działania promocyjne, pozyskiwanie dofinansowań, a także integrację lokalnych szkółkarzy.