Konkurs Różany w Łasku

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie.

Organizatorem Konkursu Różanego w Łasku jest Polskie Towarzystwo Różane oraz Gmina Łask przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Łaskiej Róży.

Celem konkursu jest popularyzacja oraz upowszechnianie wiedzy w tematyce różanej w szczególności róż uprawianych w gruncie. Konkurs o „Złotą Różę” z Łasku, przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wystawienniczych:

- Profesjonaliści – producenci
- Amatorzy