Strzelanie do okolicznościowej tarczy

                                                                                                                                                                   fot. Stanisław Szafrański

Oddaj krew!

Podczas drugiego dnia I Festiwalu Róż w Łasku (07.07.2013 r.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadzi zbiórkę krwi. Krew będzie można oddawać w godzinach 12:30 - 16:30. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

Przygotowania do wygłoszenia referatu „Historia i dzień dzisiejszy plantacji róż w gminie Łask”

10 czerwca br. odbyło się spotkanie z Państwem Anną i Wojciechem Malinowskimi w sprawie referatu „Historia i dzień dzisiejszy plantacji róż w gminie Łask”, który zostanie wygłoszony w dniu 6 lipca podczas konferencji. W spotkaniu  uczestniczyli również Państwo Janina i Zbigniew Marciniakowie. Gminę Łask reprezentowała z-ca burmistrza Pani Janina Kosman oraz z-ca naczelnika Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Pani Ludmiła Oleksiak.

Spotkanie z hodowcą róż

W dniu 29 maja br. odbyło się spotkanie z hodowcą róż panem Bogdanem Papugą. Omówiono organizację wystawy kwiatów róż podczas pikniku w dniu 7 czerwca oraz szczegóły pokazu bryczek, których przejazd otworzy drugi dzień I Festiwalu Róż w Łasku.

Strony

Subscribe to FESTIWALU RÓŻ RSS