Ruszyły przygotowania do 5. Festiwalu Róż

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji 5. Festiwalu Róż w Łasku. Tegoroczne święto kwiatów odbędzie się w dniach 1-2 lipca i tradycyjnie zostanie podzielone na część konferencyjną oraz piknik rodzinny. Wspólnie z producentami róż omówiono program imprezy. Dyskutowano o tematach prelekcji, okolicznościowej wystawie fotografii i planowanych atrakcjach. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu.

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

W dniu 14 lutego br. o godz. 9 w Urzędzie Miejskim w Łasku (p. 19) odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji 5. Festiwalu Róż w Łasku. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich producentów róż z naszej gminy.

Spotkanie z działkowcami

Ruszyły przygotowania do 5. Festiwalu Róż w Łasku. Z racji, iż będzie to mały jubileusz poszukiwane są nowe pomysły i koncepcje. Wszystko po to, aby lokalne święto królowej kwiatów było jeszcze bardziej atrakcyjne. W ostatnich dniach w urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się spotkanie z zarządami lokalnych ogrodów działkowych: Arkadia i Pierwiosnek z Łasku, Żeromskiego z Kolumny i Przyszłość z Gorczyna. Omówiono m.in. zorganizowanie wspólnej wystawy, która miałby prezentować róże rosnące w miejscowych ogrodach. Dyskutowano o sposobie prezentacji i eksponowaniu kwiatów.

Powstanie „Stowarzyszenie Miłośników Róży Łaskiej”

W dniu 22 września w Urzędzie Miejskim w Łasku odbyło się kolejne spotkanie producentów róż. Uczestnicy zebrania wyrazili chęć powołania organizacji pn. „Stowarzyszenie Miłośników Róży Łaskiej”. Omówiono podstawowe założenia przyszłego statutu i zawiązano komitet organizacyjny. Powstanie stowarzyszenia niesie za sobą wiele korzyści. Spośród najważniejszych należy wymienić wspólne działania promocyjne, pozyskiwanie dofinansowań, a także integrację lokalnych szkółkarzy.

Strony

Subscribe to FESTIWALU RÓŻ RSS